Nyheter

Nyheter

 

Nina Petersson: Vem behöver Mp ?

 

21 oktober 2016

 

Ja, den frågan ställer sig Ivar Arpi på Svenska Dagbladet efter den senaste partiledardebatten. Han fortsätter att beskriva Miljöpartiet efter valet 2002 då Maria Wetterstrand och Peter Eriksson förhandlade med båda sidor. MP stod för en tredje väg. En helt egen kraft. Och alla upplevde att de behövde Miljöpartiet.

 

Idag 2016 är verkligheten en annan: Miljöpartiet genomför i regeringsställning en politik tillsammans med Socialdemokraterna som i många avseenden står långt ifrån det egna partiprogrammet där naturens ramar sätter begränsningar för människans ekonomiska och sociala aktiviteter. Miljöpartiet agerar inte som den gröna rörelsen har skäl att förvänta sig och följaktligen så är opinionsstödet historiskt lågt mer >>>

 

Jag har försökt beskriva min syn på ekonomisk tillväxt och partiets utmaningar utan att krångla till det genom att inte använda mig av de begrepp som vanligen används i en mer akademisk framställning: ekomodernismen, ekologisk postmodernism och ekologisk pre-modernism. De är viktiga begrepp för att förstå de mer filosofiska grundrena för sättet att tänka. Jag har valt att inte heller köra med namedropping – allt från Peter Kropotkin till Tim Jackson - för att betona att jag långt ifrån är ensam om den världsbild jag har. Det kanske är ett misstag, men det må i så fall vara mig förlåtet.

 

Hur som helst: i varje tidevarv måste vi ställa oss frågan: vad är bättre liv. I varje tidevarv kommer vi att få olika svar. Nu har vi kommit så långt i samhällsevolutionen att de svar som var högst rimliga i tidigare skede inte längre duger. I det ligger ett grönt partis uppdrag. Att smita ur det är inte bara fegt. Det riskerar att göra partiet utbytbart mer >>

Schlaug: Om tillväxt och bättre liv

 

14 oktober 2016

 

 

7 oktober 2016

Vikten av fri debatt

i politiska partier

 

Miljöpartiet är i svår kris. Regeringsmedverkan har inte lett till de framgångar många väljare hoppades på. Istället har den satt fokus på partiets stora brister. Miljöpartiet har inte levererat gröna resultat i regeringen och lider dessutom av toppstyrning och idétorka.

 

Läs mer i Syre

 

 

31 augusti 2016

 

 

31, augusti 2016

Tankesmedjans Grundare:

 

" vi behöver flera tankesmedjor i den gröna rörelsen som kan skapa en fördjupad och levande samhällsdialog mellan olika aktörer och institutioner..."

 

/ Mattias Kauttmann och Anders Strand

Ny tankesmedja

 

Nu startar tankesmedjan Grön omstart. Tankesmedjan verkar för att fördjupa och vidga samhällsdebatten kring demokrati miljö- och klimatfrågor.

 

Tankesmedjan betonar och avser att nyansera - inte minst kopplingen mellan människosyn och samhällsyn i vår digitala era där konsumtion såväl som medvetenheten om klimatets förutsättningar ställer människa och demokrati inför nya förutsättningar. Utifrån kritisk analys problematiserar tankesmejan här utövandet av demokrati i relation till sociala och gröna miljöfrågor.

 

Under året 2016 kommer tankesmedjan att presentera material och underlag i egenskap att vara en av de deltagande rösterna i en fortsatt vidgad och fördjupad samhällsdebatt. Tankesmedjans utgångspunkt är att verka för mer delaktighet, verka för det demokratiserande subjektet, en aktiveringens politik i nätverksdemokratins tid, där vi undersöker förutsättningar för att matcha människans sociokulturella beteenden med en samhällsutveckling som strävar mot en hållbar framtid för människa, natur, djur och vår gemensamma planet.

 

Det innebär att skapa förutsättningar för att bevara miljön utifrån kulturellt, socialt och ekonomiskt samhällsansvar. Detta utmanar således samtidens lösningar på rådande samhällsproblem i vår tid.

 

 

/#Gronomstart.se

Kommande: morgondagens transportsystem